Ý kiến của bạn
  • HuuHanh Huynh
    HuuHanh Huynh 5/23/2022 9:51:17 AM

    Cá này nhìn da là biết cá trê phi hoặc là lai F1 nên cá mới to như vậy, cá trê phi ăn tạp nên mau lớn và to con

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận